Bierzmowanie w Hucie Komorowskiej. Wpieramy seminarium na Madagaskarze.
data: 30.04.2019

Jednym z dzieł, które wspierają Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce jest seminarium w Moramanga na Madagaskarze. W  formacje kleryków i troskę o utrzymanie domu zaangażowanych jest stale kilka osób, braci i ojców. Co roku stają oni przed wyzwaniem zdobycia środków na jedzenie. Na Madagaskarze podstawą wyżywienia jest ryż. Madagaskar jest jednym z 10 najuboższych państw świata. Na Madagaskarze jest wielu kapłanów, nie tylko rodowitych - Malgaszy, ale także prezbiterów pochodzących z zagranicznych diecezji czy zgromadzeń. Znajduje się tam również wyższe seminarium duchowne, którego duchowość nastawiona jest w szczególny sposób na misje. Nie jest to zwykłe seminarium.

Redemptoris Mater (łac. Matka Odkupiciela) to katolickie, diecezjalne, misyjne seminaria duchowne, które formują kleryków z całego świata. Ich powstanie zainicjowała Droga Neokatechumenalna, której charyzmat obejmuje również działania misyjne, nie tylko kapłańskie. Pierwsze seminarium Redemptoris Mater powstało w Rzymie, jeszcze z inicjatywy św. Jana Pawła II. Wówczas celem istnienia tego seminarium była przede wszystkim pomoc w misji rodzinom, które zostały przez papieża posłane na cały świat. Z uwagi na międzynarodowy charakter seminarium biskupi zaczęli dostrzegać, że prezbiterzy w nim uformowani mają wiele potrzebnych kompetencji, by służyć nie tylko rodzinom w misji, ale także parafiom podległych diecezji. Dlatego liczba seminariów zaczęła rosnąć. Dzisiaj na całym świecie jest ich ponad sto. Jedno z nich znajduje się właśnie na Madagaskarze.