Akcja na rzecz misji podczas koncertu Eleni w kościele parafialnym w Hucie Komorowskiej
data: 01.07.2019

W dniu 29 czerwca 2019 r. w Kościele Parafialnym p.w. św. Rodziny w Hucie Komorowskiej odbył się Koncert z okazji 40. Rocznicy I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w wykonaniu ELENI.

Po koncercie przeprowadzona została zbiórka pieniężna na rzecz misji. Środki zostaną przeznaczone na budowę szkoły w Chamuka w Zambii dla dziewcząt.

Chamuka jest położona 35 kilometrów od miasta Kabwe w Centralnej Prowincji Zambii, w jednym z wielu biednych, choć gęsto zaludnionych regionów Zambii, gdzie ludność żyje głównie z rolnictwa. W okolicy znajduje się państwowa szkoła podstawowa, lecz o bardzo niskim standardzie. Nie ma natomiast szkoły średniej z internatem, gdzie lokalna młodzież, a szczególnie dziewczęta, mogłaby kontynuować naukę. Ten brak dostępu do edukacji jest jedną z głównych przyczyn ubóstwa tamtejszej ludności, a także generuje problem zawierania małżeństw w bardzo młodym wieku oraz wzrost liczby bardzo młodych, samotnych matek. Budowa szkoły może częściowo rozwiązać ten problem.

Galeria