MIsja Opatrunek dla Zambii
data: 30.09.2019

Przyjaciele Misji i misjonarzy
Zwracam się z prośbą o włączenie się w waszej wspólnocie w akcję „Misja opatrunek dla Zambii”. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik ogłoszony przez papieża Franciszka i Tydzień Misyjny bieżącego roku, są sposobnością, aby czynnie włączyć się w dzieło pomocy misjom i kształtować idę wolontariatu.
Pragniemy przekazać pomoc materialną dla szpitala im. kard. Kozłowieckiego w Lusace i Misyjnego szpitala w Katondwe w Zambii. Zbieramy bandaże zwykłe i elastyczne 10–15 cm szerokości, plastry, kompresy, gazę, rękawiczki jednorazowe, nici chirurgiczne (Vicryl/Dexon).
Koordynatorem akcji w każdym dekanacie diecezji sandomierskiej jest Dekanalny Duszpasterz Dzieci i Młodzieży i do niego przekazujemy zebraną pomoc. Można pomoc przesłać na adres Muzeum kard. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej lub przyjechać osobiście.
Misja opatrunek dla Zambii trwa do 15 listopada 2019.
Bardzo dziękuję za tę pomoc misjom i zachęcam do włączenia się kolejne akcje
wolontariatu misyjnego, którego patronem jest Apostoł Afryki, kard. Adam Kozłowiecki.

Wszelkie informacje pod adresem email:
danielk7@o2.pl lub telefonicznie 667 339 673
Muzeum kard. Adam Kozłowieckiego
Huta Komorowska 32a
36- 110 Majdan Królewski
Z wyrazami wdzięczności
ks. Daniel Koryciński
Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych
Diecezji Sandomierskiej