Spotkanie podsumowujące Animatorów Misyjnych
data: 28.09.2019

W dniu 26 września odbyło się spotkanie Animatorów Misyjnych w ramach projektu misyjnego Chętni i Pomocni, którzy angażowali się w działania pomocowe na rzecz potrzebujących w krajach misyjnych.

Spotkanie miało na celu podsumowanie akcji charytatywnych jakie udało sie zorganizować, cele jakie zostały zrealizowane na rzecz misji dzięki zaangażowaniu animatorów oraz działaniom pomocowym wolontariuszy.

Ponieważ założeniem projektu było realizowanie dzieła pomocy także po zakończeniu projektu "Chętni i pomocni" na rzecz misji określono strategię działania na kolejne miesiące skupiając się na bieżących akacjach charytatywnych i pomocy na rzecz projektów pomocowych nadal aktualnych.

Galeria