List od s. Marii Żywiec z podziekowaniem za pomoc w budowie szkoły w Chamuka
data: 05.12.2019

„Przez Maryję, do Jezusa”

Szanowni Dyrektorzy
Wychowawcy i Nauczyciele
 Rodzice i Dzieci

Z wielką radością dowiedziałam się, o pomocy finansowej przekazanej naszej szkole w Zambii, z Państwa Szkoły  za pośrednictwem Ks. Daniela Korycińskiego. Życzliwa pamięć i otwarte serce, są dla mnie i tych którym służę, wielką pomocą,
w codziennych zmaganiach na afrykańskiej ziemi. Budowa szkoły dla dziewcząt
w Chamuka w Zambii, którą tak wspaniałomyślnie wspieracie jest nie tylko wielkim przedsięwzięciem finansowym, ale i logistycznym, ze względu na duże kłopoty
z transportem potrzebnych materiałów budowlanych, a moje Zgromadzenie podjęło ten trud tylko dla tego, że widzi ogromną potrzebę tego rodzaju pomocy, dla mieszkańców tych terenów Zambii. Brak prądu stałego, dróg, komunikacji państwowej, duże odległości i trudne warunki klimatyczne, to kolejne wyzwania, którym trzeba sprostać, a nie sposób tego dokonać, bez pomocy z zewnątrz. Dlatego, ogromnie się, cieszę, że w Polsce są ofiarni ludzie, którzy przez modlitwę, życzliwość i różne inicjatywy, chcą wesprzeć
i wspierają, dzieło budowy szkoły w Chamuka. Dziękuję, za każdą złotówkę, złożoną na ten cel, za zainteresowanie codziennością powstającej szkoły, przez naszą stronę na Fb„ Budujemy szkołę w Chamuka”.

Nadmienię krótko, że dzięki okazanej pomocy otwarta została 31.03.2019.r. Misja Służebniczek NMP NP w Chamuka. Wykończono dom dla sióstr z kaplicą i rozpoczęto prace remontowe w istniejącym, a ulegającym degradacji budynku szkolnym. Na dzień dzisiejszy, kończymy prace przy elewacji zewnętrznej, wyposażamy sale szkolne i część budynku będziemy przystosowywać na internat, gdyż chcemy jak najszybciej otworzyć szkołę, aby chociaż 120 dziewcząt mogło rozpocząć edukację. Na początku października wbiliśmy pierwsze łopaty pod budowę stołówki z kuchnią, fundamenty zostały wylane
i zaczynamy wznosić ściany. Mam nadzieję, że budowa stołówki pójdzie sprawnie, bo przed nami jeszcze następne inwestycje. Koniecznie musimy postawić kilka budynków dla nauczycieli, kolejne klasopracownie, internat z prawdziwego zdarzenia, no i całe zaplecze gospodarczo-szkoleniowe dla dziewcząt.

W międzyczasie, prowadzimy zajęcia „pod chmurką” dla dzieci, których ciągle przybywa, czynnie uczestniczymy w życiu religijnym naszych parafian, przez wspólną modlitwę, katechezę, odwiedzanie w chatach. Sił, wystarcza  na to wszystko, dzięki Bogu i waszej modlitwie.

Jeszcze raz z całego serca dziękuję, za okazywaną pomoc i proszę o nią nadal. Szczególnie proszę, o modlitwę, bo tylko ona jest w stanie wzmocnić nasze słabe siły. Ufam Bożej Opatrzności, która prowadzi to dzieło.Z całego serca i gorąco pozdrawiam zapewniając o wdzięcznej pamięci w modlitwie.

                                                                                                                      

Zambia, Chamuka: 02.12.2019.                         Dyrektor Budowy Szkoły w Chamuka, Zambia