Włącz się w pomoc

Duchowa Adopcja Serca

Adopcja Serca to pomoc duchowa i materialna ofiarowana konkretnemu dziecku żyjącemu w kraju misyjnym, które znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Nie jest to pomoc jednorazowa, ale obejmuje ona przynajmniej kilka lat, aż dziecko stanie się dorosłe i niezależne.

Adoptowane dzieci pozostają w swoim kraju, środowisku, kulturze i tam otrzymują potrzebną pomoc. Kontakt z dzieckiem jest możliwy za pośrednictwem misjonarzy, którzy znają potrzeby dzieci i są w stanie zapewnić im to, co najważniejsze.

Dziecko może być adoptowane przez osobę indywidualną, rodzinę, szkołę, klasę, stowarzyszenie lub zorganizowaną grupę. Osoba, która decyduje się na Adopcję Serca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z godnymi warunkami życia i wykształcenia dziecka.

Miesięczna ofiara na ten cel wynosi aktualnie 60 zł, czyli 720 zł rocznie. 

Zebraliśmy 720 PLN
Brakuje 0 PLN