Wolontariaty Misyjne w Polsce

Salezjański Wolontariat Misyjny

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu tworzą ludzie z pasją. Od 1997 roku pracujemy na rzecz krajów najbardziej potrzebujących naszego wsparcia. Naszym celem jest przywrócenie człowiekowi godności i zapewnienie każdemu takich narzędzi, dzięki którym będzie mógł wziąć odpowiedzialność za siebie, swoją rodzinę i społeczeństwo.

 

Wolontariat Misyjny NINIWA

Wolontariat Misyjny NINIWY jest jedną z form działalności Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieżowego NINIWA. Sam Wolontariat Misyjny to sposób na zaangażowanie i służbę młodych ludzi, którzy mogą zrobić coś dobrego w miejscach, gdzie są bardzo potrzebni. Najbliższy naszym sercom jest wschód – Ukraina i Białoruś. Tam przez wiele lat angażowaliśmy większość naszych sił. Rozwijamy się jednak i otwieramy na nowe miejsca i potrzeby. Naszymi celami na 2019 rok są Wierszyna na dalekiej Syberii i Madagaskar.

Fundacja powstała w 1992 roku w Poznaniu z inicjatywy środowiska naukowego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Celem istnienia Fundacji jest stworzenie profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród  chorych w najuboższych  krajach świata.

Swoją działalnością objęła przez lata istnienia kilkadziesiąt misyjnych szpitali, przychodni i punktów medycznych w Tanzanii, Kamerunie, Zambii, Etiopii, Ugandzie, Kenii, Czadzie, Indiach, Gwatemali, Boliwii, na Madagaskarze, Jamajce, Papua Nowej Gwinei, Białorusi i w Kazachstanie.

Siłą Fundacji są Wolontariusze, to na nich opiera się nasza działalność i to oni są naszymi ambasadorami w swoim środowisku. Bez nich nie bylibyśmy w stanie pomagać tylu potrzebującym. Wolontariusze uczestnicząc w tym dziele mają do wyboru możliwość bezpośredniej pomocy w Centrum Wolontariatu Fundacji.

 

ŚWIECCY MISJONARZE KOMBONIANIE

Ruch Świeckich Misjonarzy Kombonianów (ŚMK) rozpoczął swoją działalność w Polsce 10 października 2010 roku, choć Świeccy Kombonianie wyjeżdżali już wcześniej na misje.

Jak sama nazwa wskazuje:

  • są to ŚWIECCY – czyli, osoby z kościołów lokalnych, którzy rozpoznają swoje powołanie do służenia innym i dawania świadectwa życia chrześcijańskiego poprzez swoją pracę, na różnych kontynentach;
  • są to MISJONARZE – głoszący Chrystusa, nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynami, postawami, miłością do bliźnich, odpowiedzialnym wykonywaniem swoich obowiązków. Punktem finalnym formacji w naszym Ruchu jest posłanie na misje, do krajów, gdzie doświadczenie Boga w połączeniu z pracą na rzecz misji da pełny wymiar naszego powołania;
  • są to KOMBONIANIE – nazwa pochodzi od założyciela Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego – św. Daniela Comboniego. ŚMK rozpoznają swoje powołanie w charyzmacie Comboniego dla służby „najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym”. Kombonianie to rodzina w której są ojcowie, bracia, siostry i właśnie świeccy, przez co czujemy się członkami międzynarodowej rodziny o mocnych korzeniach i tym samym poglądzie na świat.

 

Akademickie Koło Misjologiczne im. dr Wandy Błeńskiej (AKM)

To organizacja naukowa studentów działającą przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.a ono niezwykle bogatą tradycję, powstało bowiem już w roku 1927 jako Akademickie Koło Misyjne. Było to pierwsze akademickie koło misyjne w Polsce. W 1938 r. odbył się w Poznaniu Międzynarodowy Kongres Akademickich Kół Misyjnych. W następnych latach organizowane były regularnie Krajowe Kongresy Kół. Każdego roku odbywały się też zjazdy ich przedstawicieli. Na pierwszym, który odbył się jeszcze w grudniu 1927 r. w Poznaniu, przyjęto Statut Związku Akademickich Kół Misyjnych i powzięto uchwałę o włączeniu tych kół do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Pierwszymi członkami AKM były wybitne i zasłużone osoby dla poznańskiej i polskiej historii. Wśród nich można wymienić m. in. prof. Gerarda Labudę i wybitną poznańską misjonarkę z Ugandy – dr Wandę Błeńską.

 

 
jest jedną z diakonii specjalistycznych w Ruchu Światło-Życie. Powołana została w 2007 r.
Idźcie i głoście, Czyńcie uczniów oraz Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów – to kolejne hasła roku, nad którymi pochylaliśmy się w Ruchu Światło-Życie w czasie pierwszych lat istnienia Diakoni Misyjnej. Dzięki nim nasz Ruch zaczął budzić w sobie świadomość, że Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa jest naszym stałym zadaniem i wezwaniem, do którego realizowania i wypełniania powołana została właśnie diakonia misyjna.
 

Miedzynarodowy Wolontariat Misyjny Domy Serca

To międzynarodowa, katolicka organizacja pozarządowa, która została założona 4 stycznia 1990 r. we Francji, a której charyzmatem jest współczucie i pocieszenie  niesione ubogim, cierpiącym i samotnym ludziom na całym świecie.

Łączy ludzi, którzy pragną w sposób autentyczny zatrzymać się przy cierpiącym człowieku i ofiarować mu swoją obecność i przyjaźń, które są znakiem miłości współczującego Chrystusa. Łączy ludzi, którzy pomagają nie tracić nadziei, walczyć, osiągać wyznaczone cele, którzy okazują miłosierdzie tym, którzy są samotni.

Aby wypełnić to zdanie, Domy Serca proponują w jednym z 26 krajów świata wolontariat misyjny

Wolontariusze opierają swoją służbę na trzech filarach: życiu wspólnotowym, modlitwie i pomocy ubogim.

 

 

Wolontariat Misyjny Salvator

To grupa młodych ludzi skupiona przy zgromadzeniu Salwatorianów,  którzy pragną w sposób autentyczny żyć wiarą w Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata! Poprzez swój czas, zdolności, umiejętności, chęć pomocy i kreatywność, pragną dzielić się własną wiarą oraz włączać w wielkie dzieło głoszenia Dobrej Nowiny w świecie. Źródłem naszej działalności jest pragnienie realizacji przesłania, które pozostawił założyciel salwatorianów.

Realizacji tego przesłania dokonujemy poprzez:
- dzielenie się żywą wiarą z tymi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności każdego chrześcijanina za powszechne dzieło misji Kościoła
- animację misyjną i zaangażowanie na rzecz misji w kraju
- przygotowanie do pracy na misjach.
 
 

Tarnowski Wolontariat Misyjny

TWM czynnie włącza się w pomaganie misjom i misjonarzom, nie tylko wyruszając na inny kontynent, lecz również posługując tutaj na miejscu, w naszej diecezji na miarę swoich możliwości oraz charyzmatów. o Działania TWM to propozycja dla osób, które chcą angażować się w akcje misyjne w diecezji a także w przyszłości pojechać np. do Afryki jako murarz, lekarz czy pielęgniarka.

 

Kapucyński Wolontariat Misyjny "KWM"

 

Wspólnota co tydzień spotyka się, by formować swego ducha na wspólnej modlitwie, mszach świętych, dzieleniu Słowem Bożym, adoracji Najświętszego Sakramentu, spotkaniach tematycznych dotyczących zagadnień społecznych, kościelnych, misyjnych oraz prawd wiary. Niekiedy mamy możliwość spotkania się z braćmi misjonarzami, którzy przyjeżdżają do Polski na urlop. Te spotkania zawsze wywierają na nas duży wpływ, niosąc ze sobą ogrom wdzięczności oraz poczucie odpowiedzialności i wzrost motywacji do dalszych działań.

 

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

 

Naszą misja jest pochylanie się na wzór Patrona św. Alojzego Orione nad ubogimi i potrzebującymi, prowadzenie ich do Jezusa oraz czynienie dobra zawsze wszystkim.

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, zgodnie z celami statutowymi, świadczy szeroko pojętą pomoc społeczną. Dzięki ofiarności Darczyńców wspieramy finansowo wielu potrzebujących zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wiele uwagi poświęcamy dzieciom i młodzieży. Szczególnie leży nam na sercu los afrykańskich dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie, pobawionych dostępu do edukacji i perspektyw na przyszłość. Życie wielu dzieci jest zagrożone wskutek chorób spowodowanych głodem i brakiem wody.

 

Wolontariat misyjny "Leczymy z Misją"

 

Leczymy z Misją to niezależne stowarzyszenie, którego celem jest niesienie pomocy rozwojowej w kenijskich szpitalach poprzez wysyłkę sprzętu medycznego oraz prowadzenie szkoleń dla personelu. Leczymy z Misją to wyjątkowy projekt tworzony przez studentów medycyny, stomatologii, położnictwa, optometrii oraz lekarzy.

W 2018 roku przez okres trzech miesięcy wysłanych zostało 61 wolontariuszy, w tym 18 lekarzy, fizjoterapeuta, 2 optometrystów, higienistka dentystyczna oraz studenci medycyny, stomatologii i położnictwa. Zrealizowali oni tam 13 wyspecjalizowanych projektów medycznych, stworzonych w oparciu o dotychczasowe doświadczenie działalności naszego stowarzyszenia w tym kraju, tak aby odpowiadały rzeczywistym potrzebom kenijskich pacjentów i szpitali.

 

Wolontariat Misyjny Fundacji "Dzieci Afryki"

 

Fundacja DZIECI AFRYKI została założona 15 kwietnia 2009 r. i jest owocem wizyty jej fundatorów w Afryce na przełomie stycznia i lutego 2009 r.

Robert Noga i Paweł Werakso podróżując po Czarnym Lądzie z każdym dniem na nowo odkrywali ludzką biedę; w tym głód, choroby, cierpienie, prymitywne warunki życia. Najbardziej poruszył ich los ludzi starych, chorych, dzieci oraz ubogich rodzin. Z każdym dniem wzrastał ich podziw dla bezinteresownej, trudnej, pełnej wyrzeczeń i niebezpieczeństw pracy misjonarzy.

Przekonali się osobiście, że darując potrzebującym cząstkę siebie, zyskuje się wielokrotnie więcej.

 

Wolontariat Misyjny Fundacji "Sięgnij Nieba"

 

Misją Fundacji Sięgnij NIEBA jest krzewienie idei niesienia pomocy osobom w potrzebie. Robimy to poprzez upowszechnianie informacji na temat działalności rekomendowanych placówek niosących pomoc charytatywną, opiekuńczą, edukacyjną lub humanitarną osobom najbardziej potrzebującym.

Stawiamy na efektywność. Nie tworzymy kolejnych struktur administracyjnych, lecz bazujemy na doświadczeniu, wiedzy i zapleczu organizacyjnym wybranych placówek. W ten sposób promowana przez nas działalność niesienia pomocy osobom w potrzebie staje się najbardziej efektywna i dociera tam gdzie powinna.

 

Wolontariat Misyjny Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri"

 

Charyzmatem Ruchu jest wyrażana czynem miłość do ludzi najbiedniejszych z biednych na całym świecie. Ten dar łaski uzdalnia członków Wspólnoty Ruchu „Maitri” do:

    - dostrzegania konkretnych przejawów nędzy najbiedniejszych z biednych oraz podziałów rodziny ludzkiej;

    - odczytywania w tych znakach czasu Bożego wezwania, które dotyczy ich osobiście;

    - przyjęcia tego wezwania i odpowiadania na nie w duchu wiary.

Cele Ruchu, duchowości Ruchu i sposób życia jego uczestników implikują podstawowe cele:

    - pomoc najbiedniejszym z biednych w krajach Trzeciego Świata;

    - budzenie wrażliwości serc i sumień na godność najbiedniejszych, ich cierpienie, potrzeby i wartości, którymi żyją;

    - pogłębianie refleksji na temat skutków grzechu i zbudowanych na nim strukturach, które są najgłębszymi przyczynami nędzy i głodu w świecie;

    - szukanie dróg przebaczenia, pojednania i zbliżenia między ludźmi różnych narodów, języków, ras i religii;

    - poszukiwanie możliwości zbliżenia między żyjącymi w dobrobycie a ubogimi, by w ten sposób pokonywać podziały, uniemożliwiające zmianę tragicznej sytuacji najbiedniejszych.