• Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka
  data: 14.10.2019
  Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019 Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: "Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, w Spraw, byśmy tak działali, by wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa…
 • Spotkanie Animatorów Misyjnych w Krakowie
  data: 12.10.2019
  Na zkaończenie projektu misyjnego "Chętni i Pomocni" grupa animatorów misyjnych spotkała sie w Krakowie w celu ustalenia możliwosci kontynuowania założeń projektu. Animatorzy mieli okazję uczestniczyć w uroczystej mszy św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II położonym w południowej części Krakowa w Jugowicach, ucałować relikwie świętego oraz zwiedzić Park Edukacji Globalnej "Wioski Świata". Podczas spotkania uczestnicy projektu zgodnie podjęli decyzję o  realizacji działań pomocowych skierowanych na rzecz misji wspólnie z wolontariuszami. Kontynuacja dzieła pomocy misjom byłaby realizowana głównie przez młodzież szkolną…
 • MIsja Opatrunek dla Zambii
  data: 30.09.2019
  Przyjaciele Misji i misjonarzy Zwracam się z prośbą o włączenie się w waszej wspólnocie w akcję „Misja opatrunek dla Zambii”. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik ogłoszony przez papieża Franciszka i Tydzień Misyjny bieżącego roku, są sposobnością, aby czynnie włączyć się w dzieło pomocy misjom i kształtować idę wolontariatu. Pragniemy przekazać pomoc materialną dla szpitala im. kard. Kozłowieckiego w Lusace i Misyjnego szpitala w Katondwe w Zambii. Zbieramy bandaże zwykłe i elastyczne 10–15 cm szerokości, plastry, kompresy, gazę, rękawiczki jednorazowe, nici chirurgiczne…
 • Spotkanie podsumowujące Animatorów Misyjnych
  data: 28.09.2019
  W dniu 26 września odbyło się spotkanie Animatorów Misyjnych w ramach projektu misyjnego Chętni i Pomocni, którzy angażowali się w działania pomocowe na rzecz potrzebujących w krajach misyjnych. Spotkanie miało na celu podsumowanie akcji charytatywnych jakie udało sie zorganizować, cele jakie zostały zrealizowane na rzecz misji dzięki zaangażowaniu animatorów oraz działaniom pomocowym wolontariuszy. Ponieważ założeniem projektu było realizowanie dzieła pomocy także po zakończeniu projektu "Chętni i pomocni" na rzecz misji określono strategię działania na kolejne miesiące skupiając się na bieżących…
 • Wanda Błeńska świadkiem wiary Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego
  data: 23.09.2019
  Polska lekarka dr Wanda Błeńska znalazła się w gronie świadków wiary Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. W najbliższym czasie zostanie zaprezentowana strona internetowa poświęcona misjonarce w 10 językach świata. Wśród świadków wiary obchodzonego w Kościele powszechnym w październiku br. Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego znaleźli się m.in. św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Franciszek z Asyżu czy św. Franciszek Ksawery. Na portalu YouTube można już zapoznać się z filmem o działalności misyjnej dr Błeńskiej dostępnym w kilku językach. Strona, która zostanie wkrótce zaprezentowana, umożliwi…
 • Zginął polski misjonarz ks. Kazimierz Wojno
  data: 23.09.2019
  W nocy z soboty 21 na niedzielę 22 września został zamordowany polski misjonarz ks. Kazimierz Wojno, znany jako Padre Casemiro. Był on misjonarzem „fidei donum”, tzn. diecezjalnym (nie zakonnym) i pochodził z diecezji łomżyńskiej. Ks Kazimierz Andrzej Wojno urodził się 3 lutego 1948 w miejscowości Skłody Borowe w diecezji łomżyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1973. Był m.in. notariuszem sądu biskupiego. Od wielu lat był proboszczem parafii Matki Bożej od Zdrowia (Paróquia Nossa Senhora da Saúde) w stolicy kraju –…