Kontakt

Fundacja "Towarzystwo Projektów Edukacyjnych"

ul. Grażyny 15/116, 02-548 Warszawa

e-mail: tpe.biuro@gmail.com

 

Biuro w Hucie Komorowskiej

Muzeum Kardynała Adam Kozłowieckiego

Huta Komorowska 32